Ανακοίνωση αναφορικά με την προκύρηξη με τίτλο “Στελέχη Δομών Ισότητας – Καταληκτική Ημερομηνία Ανοιχτής Πρόσκλησης Επιλογής Συνεργατών της 4ης Σεπτεμβρίου 2012”

18 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοίνωσης ματαίωσης θέσης στελέχους (σύμβαση έργου) για τη Δομή Ισότητας της ΟΤΟΕ


Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων», στην οποία εντάσσεται το Υποέργο 4: «Υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Δράσης» Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μέσω της δημιουργίας Δομών Ισότητας σε 7 Εργατικά Κέντρα, κατανεμημένα σε 7 διοικητικές περιφέρειες, και 4 κλαδικές ομοσπονδίες εργαζομένων ιδιωτικού τομέα.

Κατεβάστε το Αρχείο

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.