Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης

28 Ιανουαρίου 2011

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει, στα πλαίσια του έργου «Εργασία και Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Δημοκρατίας, Πληροφόρησης, Μάθησης και Ενεργοποίησης των Εργαζόμενων Καταναλωτών», για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, με βασικό περιεχόμενο το σχέδιο της διακήρυξης του υποέργου 6, με τίτλο «Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της ΓΣΕΕ».


Σχέδιο Διακήρυξης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης: Διακήρυξη για πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης


Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε. είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί το βασικό επιστημονικό εργαλείο της Γ.Σ.Ε.Ε.


Κύριοι στόχοι του ΙΝΕ είναι η έρευνα, η μελέτη και η τεκμηρίωση θεμάτων που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΕ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις - μέλη της σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα αλλά και τους ανέργους.


Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, σχεδιάζει, υλοποιεί και αναπτύσσει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, επιπλέον διερευνά και υποστηρίζει την απασχόληση, ενδυναμώνει κοινωνικές ομάδες που παρουσιάζουν ευπάθεια, συντονίζει και στηρίζει αντίστοιχες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις - μέλη της ΓΣΕΕ. Επιπρόσθετα, διαμορφώνει και πραγματοποιεί σεμινάρια και προγράμματα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, δια βίου μάθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων και ανέργων σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε οι ίδιοι να είναι ανταγωνιστικοί στην Κοινωνία της Πληροφορίας, επιθυμεί να δημιουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, τόσο από πλευράς δραστηριοτήτων και γνώσης, όσο και από πλευράς μεθόδων των μέσων και των τεχνολογιών μετάδοσης της γνώσης. Η παροχή ηλεκτρονικής μάθησης θα γίνει με την ανάπτυξη ανοιχτής πλατφόρμας βασισμένη στην κοινωνική δικτύωση.


Το έργο βασίζεται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και πιο συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2, «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής», ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου 2.1, «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα».


Κωδ ΟΠΣ : 292600
Κωδικός ΣΑΕ : 2010ΣΕ05180008
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ


Διάρκεια Έργου: τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 716.100,00 €
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 582.195,12 €
Διάρκεια Διαβούλευσης: 28/1/2011 - 12/2/2011


Στοιχεία Επικοινωνίας - Υπεύθυνοι:

1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 106 81 Αθήνα: κ. Κώστας Μπουκουβάλας, e-mail address:kostas@inegsee.gr


2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»: κα Ελένη Τσανάκα, e-mail address :
e.tsanaka@infosoc.grΑνάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και digitalplan.gov.gr


Οδηγίες Αποστολής Σχολίων και Παρατηρήσεων


Τα βήματα που πρεπει να ακολουθήσει κάποιος στον δικτυακό μας τόπο για δημόσια διαβούλευση ειναι τα εξής:

1. Κάνετε "κλίκ" στο σύνδεσμο με τίτλο "Φόρμα Αποστολη Σχολίων και Παρατηρήσεων" στο τέλος της σελίδας

2. Εμφανίζεται η φόρμα . Συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας και πιέζουμε "Αποστολή" για υποβολή

3. Τα σχόλια ελέγχονται ως προς την σαφήνεια το αργότερο μία φορά ανά 24 ώρες και δημοσιεύονται

4. Οι απαντήσεις στα σχόλια μπορεί να είναι άμεσες και μεμονωμένες ή συνολικές σε τακτά διαστήματα


  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.