Δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του έργου ««Ψηφιακή Πύλη, e – Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση»

13 Ιουνίου 2014
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του Έργου ««Ψηφιακή Πύλη, e – Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» στα πλαίσια της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες διακυβέρνησης, δημοκρατίας, πληροφόρησης, μάθησης και ενεργοποίηση των εργαζομένων-καταναλωτών», με κωδικό OΠΣ 292600.
Το έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ειδικού Στόχου 2.1. «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, προϊόντων και λειτουργιών στο χώρο των ΤΠΕ, που έχει ως κύριο στόχο τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων και τo νέο μοντέλο επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης των εργαζομένων πολιτών. Ωφελούμενοι του έργου θα είναι τα μέλη της ΓΣΕΕ σε όλη την Ελλάδα καθώς και τα εν δυνάμει μέλη της που είναι οι όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι, οι άνεργοι καθώς και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι.
Το έργο είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες και υπηρεσίες, που σε ένα ενιαίο σύστημα, περιλαμβάνουν:

• Υπηρεσίες μελετών στο έργο για την οριστική εξειδίκευσή του και το τελικό του σχεδιασμό καθώς και για ζητήματα ασφάλειας ΤΠΕ.
• Υποσύστημα Ψηφιακής πύλης εργαζομένων
• Λειτουργική Περιοχή Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)
• Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Ενημέρωση, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Δημοκρατία
• Υποσύστημα Ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης
• Υπηρεσίες δράσεων δημοσιότητας και προβολής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΣΕΕ.

Κωδ ΟΠΣ : 292600
Κωδικός ΣΑΕ : 2010ΣΕ05180008
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ

Διάρκεια Έργου: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 3.154.735,00 €
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) 2.564.825,20€

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» digitalplan.gov.gr

Διάρκεια Διαβούλευσης: 13/6/2014 – 27/6/2014

Υποβολή Παρατηρήσεων / Σχολίων/ Ερωτημάτων/ Διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα σχέδια των τευχών του Διαγωνισμού γίνεται με την αποστολή του συμπληρωμένου συνημμένου εντύπου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: kostas@inegsee.gr και natassa@inegsee.gr

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.: κος Κώστας Μπουκουβάλας, kostas@inegsee.gr
2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», Μονάδα Β Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων, secretary.unit.b@madc.gr
– See more at: https://www.inegsee.gr/prosklhseis-diagwnismoi/908-dimosia-diaboyleysi-schedioy-diakiryksis-toy-ergoy-psifiaki-pyli-e–dimokratia-kai-ilektroniki-mathisi.html#sthash.KO9c5x6C.dpuf
Στοιχεία Επικοινωνίας
1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.: κος Κώστας Μπουκουβάλας, kostas@inegsee.gr
2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», Μονάδα Β Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων, secretary.unit.b@madc.gr
– See more at: https://www.inegsee.gr/prosklhseis-diagwnismoi/908-dimosia-diaboyleysi-schedioy-diakiryksis-toy-ergoy-psifiaki-pyli-e–dimokratia-kai-ilektroniki-mathisi.html#sthash.KO9c5x6C.dpuf
Στοιχεία Επικοινωνίας
1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.: κος Κώστας Μπουκουβάλας, kostas@inegsee.gr
2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», Μονάδα Β Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων, secretary.unit.b@madc.gr
– See more at: https://www.inegsee.gr/prosklhseis-diagwnismoi/908-dimosia-diaboyleysi-schedioy-diakiryksis-toy-ergoy-psifiaki-pyli-e–dimokratia-kai-ilektroniki-mathisi.html#sthash.KO9c5x6C.dpuf
Στοιχεία Επικοινωνίας
1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.: κος Κώστας Μπουκουβάλας, kostas@inegsee.gr
2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», Μονάδα Β Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων, secretary.unit.b@madc.gr
– See more at: https://www.inegsee.gr/prosklhseis-diagwnismoi/908-dimosia-diaboyleysi-schedioy-diakiryksis-toy-ergoy-psifiaki-pyli-e–dimokratia-kai-ilektroniki-mathisi.html#sthash.KO9c5x6C.dpuf
Στοιχεία Επικοινωνίας
1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.: κος Κώστας Μπουκουβάλας, kostas@inegsee.gr
2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», Μονάδα Β Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων, secretary.unit.b@madc.gr
– See more at: https://www.inegsee.gr/prosklhseis-diagwnismoi/908-dimosia-diaboyleysi-schedioy-diakiryksis-toy-ergoy-psifiaki-pyli-e–dimokratia-kai-ilektroniki-mathisi.html#sthash.KO9c5x6C.dpuf

Στοιχεία Επικοινωνίας
1) Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.: κος Κώστας Μπουκουβάλας, kostas@inegsee.gr
2) ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», Μονάδα Β Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων, secretary.unit.b@madc.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.