Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) και ειδικότερα για Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη νέων ανέργων –(NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό.: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS

15 Απριλίου 2016
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

egf fokas afisaΑρ. Πρόσκλησης EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) και ειδικότερα για Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη νέων ανέργων –(NEETs) ηλικίας 15 έως 29 ετών στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 έργου με κωδικό.: EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS.

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, ως Φορέας της Ένωσης ΕΣΕΕ/ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΕΕΔΕ στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιεί μέρος συγχρηματοδοτούμενου έργου για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών με τίτλο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα» (κωδικός EGF/2014/013 EL/ODYSSEFS FOKAS).

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 10.740.000 €, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ, εφεξής) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2 με κωδικό έργου: 2015ΣΕ03420002. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι έως την 20η Οκτωβρίου 2016

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου συμπεριλαμβάνεται και η παροχή εξειδικευμένων ενεργειών σε 500 άνεργους νέους/ες ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων με μακροχρόνια απουσία από τα συστήματα απασχόλησης / αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ή εκείνων οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλές πιθανότητες να ενταχθούν στην συγκεκριμένη κατηγορία (ΝΕΕΤ΄S, νέοι άνεργοι απομακρυσμένοι από την εργασία, εκπαίδευση, κατάρτιση).

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους από την 15η Απριλίου 2016 έως την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 (04/05/2016), και ώρα 12:00. Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλ. 210- 3327779 (κα Δήμητρα Ζυγούρη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimzygouri@inegsee.gr

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

  1. Να εγγραφούν, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ –ΜΕΣΙΝΕ, στο www.mesine.gr ή στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ www.inegsee.gr, στο πεδίο «Προσκλήσεις-Διαγωνισμοί».
  2. Να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης) και
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναλύεται τόσο η γενική όσο και η συναφής εργασιακή εμπειρία

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με e-mail, ή με το ταχυδρομείο ή να τις καταθέσουν ιδιοχείρως, ο οποίος να φέρει την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

για την ένταξη στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) και ειδικότερα για Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου:

«EGF/2014/013 EL/ ODYSSEFS FOKAS»

ΠΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

για Αθήνα:                                                            ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑΣ

Εμμ. Μπενάκη 71Α

Αθήνα, Τ.Κ. 10681

υπόψη κας Ζυγούρη Δ.

 

για Θεσσαλονίκη:                                               ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αισώπου 24 & Προμηθέως

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627

υπόψη κας Ν. Περπερίδου/ Μ. Ιωαννίδου

 

για Βόλο:                                                             ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΛΑΡΙΣΑ

Τζαβέλλα 4,

Λάρισα, Τ.Κ. 41222

υπόψη Κ. Παναγούλη, Φ. Χρήστου

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους από την 15η Απριλίου 2016 έως την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 (04/05/2016), και ώρα 12:00. Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλ. 210- 3327779 (κα Δήμητρα Ζυγούρη) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimzygouri@inegsee.gr.

 

Σημειώνεται ότι, πριν την εγγραφή στο ΜΕΣΙΝΕ είναι χρήσιμο να αναγνωστεί πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης σε μορφή pdf που υπάρχει στην 1η σελίδα του ΜΕΣΙΝΕ σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων. Ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, το Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί. Παρόλα αυτά, η ένταξη στο μητρώο συνεργατών Συμβούλων δε συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Αυτό θα προκύπτει, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη παροχής υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.