Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας ανέργων (ηλικίας 15 έως 29 ετών)

29 Μαΐου 2015
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF-NUTRIART», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών, με προτεραιότητα σε:

 • μακροχρόνια ανέργους, κατόχους ή μη κάρτας ανεργίας·
 • όσους δεν συμμετείχαν για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών σε πρόγραμμα· κατάρτισης·
 • όσους έχουν διακόψει την εκπαίδευσή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν Αίτηση με την ένδειξη: ΕΚΠΑ  (αυτοπροσώπος, μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής αίτησης ή τηλεφωνικώς), στα Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει υπόψη τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πέραν από τα στοιχεία αποστολής να αναγράφουν την ένδειξη: «EGF-NUTRIART» και το ΕΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε (π.χ. για Αθήνα η ένδειξη είναι «EGF-NUTRIART- ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ», για Θεσσαλονίκη «EGF-NUTRIART –ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»).

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση σας θα πρέπει να έχει αποσταλεί έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

 • Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως έγκυρη θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου.
 • Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, ως έγκυρη θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Σε περίπτωση που κατατίθεται αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά, ως έγκυρη θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης/συμπλήρωσης της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF-NUTRIART» είναι τα ακόλουθα: 

 • Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (επισυναπτόμενο αρχείο AITISI)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως, προσερχόμενοι στα κατά τόπους ΕΚΠΑ.
 • Ταχυδρομικά, έχοντας συμπληρώσει το επισυναπτόμενο αρχείο (AITISI) στο οποίο είναι απαραίτητη η υπογραφή του αιτούντα.
 • Μέσω ηλεκτρονικής επιστολής e-mail, έχοντας συμπληρώσει ηλεκτρονικά το επισυναπτόμενο αρχείο (AITISI), χωρίς να είναι απαραίτητη η υπογραφή.
 • Μέσω τηλέφωνου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο σύμβουλο των ΕΚΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν Αίτηση στα Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει υπόψη τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφουν την ένδειξη: «EGF-NUTRIART» και το ΕΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε (π.χ. για Αθήνα η ένδειξη είναι «EGF-NUTRIART- ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ», για Θεσσαλονίκη «EGF-NUTRIART –ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»).

Οι αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης, για τον τρόπο υποβολής αίτησης, τις προθεσμίες εμπρόθεσμης υποβολής και τους τρόπους επικοινωνίας με τα ΕΚΠΑ περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο «AITISI».

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: