ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

29 Μαΐου 2015
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται για τις 15/06/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), στον 6ο όροφο του επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, Ελλάδα

Στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» και της Πράξης «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (κωδ. MIS 471711), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.05, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 23/04/2014 απόφαση του ΔΣ αυτού, δημοσιεύει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της εξωτερικής αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλους «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (κωδ. MIS 411712), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.06, «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (κωδ. MIS 411711), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.05, «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. MIS 411711), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.04 και των Υποέργων αυτών, ήτοι:

α) Υποέργο 1: «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης»

β) Υποέργο 2: «Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ».

γ) Υποέργο 3: «Μετατροπή Προγραμμάτων Κατάρτισης σε μορφή εξ αποστάσεως».

  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 12/06/2015 και ώρα 12:00.
  2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15/06/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), στον 6ο όροφο του επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, Ελλάδα.

Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής παρουσιάζονται αναλυτικά στο Άρθρο 12 του Τεύχους Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Βαρβιτσιώτη Ρένα: τηλ. 210-3327767, email: rvarvi@inegsee.gr. Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.