Προκήρυξη για συμμετοχή σε προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στη Ρόδο

30 Σεπτεμβρίου 2008
Η δράση υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρμογή του Νόμου 3369/6–7-2005 για τη «Συστηματοποίηση της Δια βίου Μάθησης») και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Το ανωτέρω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε συνδικαλιστές ή και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής η μη παρακολούθηση προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. Το πρόγραμμα (διάρκειας 25 ωρών) θα υλοποιηθεί στις 17, 18 & 19 Οκτωβρίου, από Παρασκευή απόγευμα έως και Κυριακή απόγευμα. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του προγράμματος θα λάβουν «Πιστοποιητικό Δια Βίου Επιμόρφωσης» σύμφωνα με τον Ν. 3369/2005 του Υπ. Παιδείας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, διατίθεται από το ΙΝΕ
  2. Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο (το πολύ μέχρι 2 σελίδες).
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
  4. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ρόδου στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται και οι αιτήσεις συμμετοχής: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ν. Αιγαίου, Γεωργίου Μαύρου 7, Ζέφυρος, Τ.Κ. 85 100 Ρόδος Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή άλλη πληροφορία στα τηλέφωνα: 22410-70406,7,8. Υπεύθυνος Προγράμματος: Γιαννακάκης Γιώργος, ώρες 9.00 – 14.00.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Ρόδος

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: