Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε εξειδικευμένα προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Αθήνα

14 Νοεμβρίου 2012
Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. Οι Ρίζες της σημερινής κρίσης στο μεταπολεμικό σχεδιασμό της παγκόσμιας οικονομίας 25
Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μια Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής 25
Στοιχεία και Εργαλεία Άσκησης Οικονομικής Πολιτικής 25
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ατομικές και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις. Βασικά Στοιχεία και Έννοιες 25
Επιχειρήσεις - Βασικά Στοιχεία και Έννοιες για τη Συνδικαλιστική Παρέμβαση 25
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης 25
  Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Απαραίτητα δικαιολογητικά 1.Αίτηση – διατίθεται από το ΙΝΕ 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Επισήμανση: Όσον αφορά στη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας   Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 14/11/2012 και λήγει στις 24/11/2012 (10 μέρες). Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Εμμ. Μπενάκη 71Α

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ:210 3327737 κατά τις ώρες 8:30 - 14:30. Υπεύθυνη Προγράμματος: Ελένη Καλλέργη
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Αθήνα

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: