Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Πρέβεζα

13 Μαρτίου 2012
Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στόχοι και Εργαλεία άσκησης οικονομικής πολιτικής.

25
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τεχνικές διαπραγμάτευσης.
25
ΑΝΟΙΧΤΟ
Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε:
  • συνδικαλιστικούς εκπροσώπους εργαζομένων ιδιωτικού τομέα
  • ενεργά μέλη σωματείων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα) ιδιωτικού τομέα
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση – διατίθεται από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
4. Βεβαίωση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
Επισήμανση: Όσον αφορά στη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 13/3/2012 και λήγει στις 3/4/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής :
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Μακρυόλουτσα TK 48100 Πρέβεζα.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ:2682026969, κατά τις ώρες 09:00 - 15:00.
Υπεύθυνοι Προγράμματος: Κατερίνα Φατούρου, Βαγγέλης Ντόντορος
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Πρέβεζα

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: