Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Λαμία

13 Μαρτίου 2012
Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα:
ΤΙΤΛΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στόχοι και Εργαλεία Άσκησης Οικονομικής Πολιτικής
25
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
25
Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε:
  • συνδικαλιστικούς εκπροσώπους εργαζομένων ιδιωτικού τομέα
  • ενεργά μέλη σωματείων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα) ιδιωτικού τομέα
Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση - διατίθεται από το ΙΝΕ
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
4. Βεβαίωση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
Επισήμανση: Όσον αφορά στη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 13/3/2012 και λήγει στις 03/4/2012 .
Οι ενδιαφερόμενοι /-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ροζάκη Αγγελή 59, 35100 Λαμία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ: 22310-51777 κατά τις ώρες 10:00 - 15:00 κα Τσιμπούρη Μαρία.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Λαμία

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: