Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων

13 Μαρτίου 2012
Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει τα ακόλουθα προγράμματα:
 
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 
Μεταβολές και Αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα εργαζομένων
25
 

20 – 23 Απριλίου 2012

Μήλος
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
25

Μάιος – Οκτώβριος 2012

Σύρος
Τα προγράμματα απευθύνονται  σε:
  • συνδικαλιστικούς εκπροσώπους εργαζομένων ιδιωτικού τομέα
  • ενεργά μέλη σωματείων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα) ιδιωτικού τομέα
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των  προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005. Ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση – διατίθεται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Μήλου καθώς και την ιστοσελίδα www.inegsee.gr 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 3. Βεβαίωση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
 
Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 13/3/2012 και λήγει στις 3/4/2012.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατατίθενται στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ανδρέα Κάργα 62, 84100 Σύρος, καθώς και στο Εργατικό Κέντρο Μήλου.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στα τηλ:(22810) 85306, (22810) 81692, κατά τις ώρες 9:00 – 14:00. Υπεύθυνες Προγραμμάτων: Χριστίνα Οικονόμου - Λία Κονιτοπούλου
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Σύρος

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.