Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Πρέβεζα

13 Μαρτίου 2012
Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στόχοι και εργαλεία άσκησης Οικονομικής Πολιτικής
25
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
25
Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε:
  • συνδικαλιστικούς εκπροσώπους εργαζομένων ιδιωτικού τομέα
  • ενεργά μέλη σωματείων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα) ιδιωτικού τομέα
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.
.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1.Αίτηση – διατίθεται από το ΙΝΕ
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
3. Βεβαίωση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου Επισήμανση: Όσον αφορά στη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 
Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι την συμπλήρωση των τμημάτων Οι ενδιαφερόμενοι /-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Εμμ. Μαρτύρων 2, (Εργατικό Κέντρο Χίου), Χίος ΤΚ82100

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ:22710-23550  κατά τις ώρες 8:30 - 14:30. Υπεύθυνος Προγράμματος: Παντελής Μωυσάκης
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Χίος

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: