Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Ξάνθη

15 Μαρτίου 2012

Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στόχοι και Εργαλεία Άσκησης Οικονομικής Πολιτικής
25
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
25
ΑΝΟΙΚΤΟ
Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε:
  • συνδικαλιστικούς εκπροσώπους εργαζομένων ιδιωτικού τομέα
  • ενεργά μέλη σωματείων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα) ιδιωτικού τομέα
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Απαραίτητα δικαιολογητικά
1.Αίτηση – διατίθεται από το ΙΝΕ
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
3. Βεβαίωση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου Επισήμανση: Όσον αφορά στη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 
Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 15/03/2012 και ισχύει για 10 μέρες. Οι ενδιαφερόμενοι /-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή www.ineamthr.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής:

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18, Ξάνθη  τ.κ 671 00

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ: 2541064448 κατά τις ώρες 8:30 - 14:30.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Ξάνθη

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: