Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα στη Λάρισα

19 Μαρτίου 2012
Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα:
 ΤΙΤΛΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
1ος Θεματικός Κύκλος:

«Στόχοι και εργαλεία άσκησης Οικονομικής Πολιτικής»

25

2ος Θεματικός Κύκλος:

«Τεχνικές Διαπραγμάτευσης»

25
Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε:
  • συνδικαλιστικούς εκπροσώπους εργαζομένων ιδιωτικού τομέα
  • ενεργά μέλη σωματείων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα) ιδιωτικού τομέα
Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005. Τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
  1. Αίτηση – διατίθεται από το ΙΝΕ
2.   Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
4.   Πρωτότυπη Βεβαίωση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου Επισήμανση: Όσον αφορά στη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων
 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τις 19/03/2012 και λήγει στις 4/04/2012 [15 μέρες]. Οι ενδιαφερόμενοι /-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.inegsee.gr, www.inegseethes.gr ή από τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  στην παρακάτω διεύθυνση όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής:

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Τζαβέλα 4, Λάρισα, 41222

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία στο τηλ. 2410-537.489 -90 κατά τις ώρες 9:00μμ – 14.30μμ.  Υπεύθυνοι προγραμμάτων: κ.κ. Μπουλομπάση Μαριάνθη &  Γούλα Δώρα
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Λάρισα

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: