Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Μ) Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/ Προσανατολισμού

22 Μαρτίου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 04/03/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 2 «Συστημική παρέμβαση για την πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού»  και του Πακέτου Εργασίας 2 «Πιλοτική εφαρμογή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας»

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για να αναλάβουν το έργο των Εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο των δύο πιλοτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης συνολικής διάρκειας 250 ωρών για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://apps.inetraining.gr/prosklisi-ekp-en-simvoul/) συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 09/04/2021 και ώρα 14:00.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά ως εξής:

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://apps.inetraining.gr/prosklisi-ekp-en-simvoul/ πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως ορίζονται στο άρθρο 8.2 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.