Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου συνεργάτη διοικητικού συντονισμού και υποστήριξης προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης στην Πάτρα

23 Μαρτίου 2015
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 8  περιφέρειες σύγκλισης» (κωδ. MIS 411710), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.04, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης» και του Υποέργου 2 «Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ»

το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 19/03/2015 απόφαση του ΔΣ αυτού, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου συνεργάτη διοικητικού συντονισμού και υποστήριξης προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης στην Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00μ.μ.  στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, 26221 ΠΑΤΡΑ.

Υπόψη Κας  Αποστολοπούλου Κατερίνας.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη την αίτηση (υπάρχει διαθέσιμη στο τέλος της πρόσκλησης).

β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

αριθμημένα και

σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κατερίνα Αποστολοπούλου: τηλ. 2610-624754, e-mail: kapostolopoulou@inedytel.gr. Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: