Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου συνεργατών διοικητικού συντονισμού και υποστήριξης προγραμμάτων επιμόρφωσης – κατάρτισης

20 Νοεμβρίου 2014
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο των Πράξεων: «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 8  περιφέρειες σύγκλισης» (κωδ. MIS 411710), «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (κωδ. MIS 411711),  «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» (κωδ. MIS 411712) οι οποίες εντάσσονται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.04, Α.Π.05, Α.Π. 06, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης» και του Υποέργου 2 «Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ»

το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σύμφωνα με την από 23/10/2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου συνεργατών διοικητικού συντονισμού και υποστήριξης προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00μ.μ. στα κατά τόπους παραρτήματα.

Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

α. Υπογεγραμμένη την αίτηση (υπάρχει διαθέσιμη στο τέλος της πρόσκλησης).

β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

 • αριθμημένα και
 • σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους παραρτήματα:

 

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΝ. ΜΑΚ. – ΘΡΑΚΗΣΤΕΡΜΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18,  67 100 ΞΑΝΘΗΤηλέφωνο: 25410-64448
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΖΑΒΕΛΛΑ 4, ΛΑΡΙΣΑ 35100 41222Τηλέφωνο: 2410-537489, 2410-537490
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗΣ 8 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗΤηλέφωνο: 2710-243345
 • Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  ΚΡΗΤΗΣΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟΤηλέφωνο: 28100-343616
 • Περιφέρεια Ηπείρου
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΗΠΕΙΡΟΥΜΑΚΡYOΛΟΥΤΣΑ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑΤηλέφωνο: 26820-26969
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  Δ. ΕΛΛΑΔΑΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, 26221 ΠΑΤΡΑΤηλέφωνο: 2610-226347
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΜΑΡΤΥΡΩΝ 2, ΧΙΟΣ 82100Τηλέφωνο: 22710-23550
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΘεσσαλονίκηςΑΙΣΩΠΟΥ 24 & ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, 54627 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΤηλέφωνο: 2310 385810 -20
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 5, 59100 ΒΕΡΟΙΑΤηλέφωνο: 23310-71890/28666
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ  Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24, 50100 ΚΟΖΑΝΗΤηλέφωνο: 24610-29700, 24610-49780
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ            ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59, 35100 ΛΑΜΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310-51777
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΓΑ 62, 84100 ΣΥΡΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2280-81692, 2280-85306
ΠΕΡΙΦ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ν. ΑΙΓΑΙΟ                        ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΑΥΡΟΥ 7, ΖΕΦΥΡΟΣ-85 100 ΡΟΔΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ:22410-70406, 22410-70407
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: