ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ME ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΚΤΩ (8 ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΙΔΩΝ

23 Νοεμβρίου 2022
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους, για μια από τις οκτώ (8) θέσεις εξωτερικών συνεργατών/ιδων στα περιφερειακά παραρτήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Πιο αναλυτικά οι θέσεις ανά κωδικό και περιφερειακό ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι οι ακόλουθες:

 • Θέση Κ1: Αττικής/Αθήνα,
 • Θέση Κ2: Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης/ Ξάνθη,
 • Θέση Κ3: Κεντρικής Μακεδονίας /Θεσσαλονίκη,
 • Θέση Κ4: Θεσσαλίας/Λάρισα,
 • Θέση Κ5: Στερεάς Ελλάδας/Λαμία,
 • Θέση Κ6: Δυτικής Ελλάδας/Πάτρα,
 • Θέση Κ7: Πελοποννήσου/Τρίπολη,
 • Θέση Κ8: Κρήτης/Ηράκλειο.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Αριθμός συμβάσεων: Oκτώ (8)

Διάρκεια συμβάσεων:

 Η διάρκεια κάθε σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30/11/2023.

Τόπος εργασίας: Το αντικείμενο του έργου απαιτεί επιτόπια παρουσία στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ ( που αντιστοιχεί στον κωδικό θέσης της επιλογής) τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα, προκειμένου ο εξωτερικός συνεργάτης/ιδα, να συμμετέχει στην παρακολούθηση του έργου και να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις της ομάδας εργασίας. Επιπλέον, θα απαιτηθεί μετακίνηση (εντός περιφέρειας)  για την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

 

 

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ακολούθως στην παρ. 7.2.

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει για μια θέση, μία και μοναδική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://apps.inetraining.gr

Αρχικά,  θα πρέπει να γίνει η Εγγραφή (1Ο βήμα ), η Είσοδος (2Ο βήμα) και στη συνέχεια να επιλεγεί η Αίτηση (3Ο βήμα) για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ME ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075922, του E. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Πλατή Μαρία: e-mail: mplati@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.