Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη των πρώην εργαζομένων του “SUPER MARKET LARISSA” στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020, έργου με κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

7 Ιουλίου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ) στις επίπεδου NUTS 2 περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ Θεσσαλίας (EL14)».

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Ενημερώνει τους 557 πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης με την επωνυμία «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ», ότι αρχίζει η υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» και τους καλεί να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν οι 557 πρώην εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν από την επιχείρηση με την επωνυμία: «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» έπειτα από την πτώχευσή της.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου το ΕΙΕΑΔ , θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας (AN.KA.) και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

Ο σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζομένους έτσι ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης πιο σταθερής εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς επαγγελματικής/ επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της συμμετοχής στις ενέργειες: της επαγγελματικής συμβουλευτικής, της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, της επιδότησης κινητικότητας και της προώθησης της αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας. Οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχουν διάρκεια από την 1η Ιουλίου 2017 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν ή αποστείλουν την αίτηση τους με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα 7 έως 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00 μμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων των πρώην εργαζομένων του SM ΛΑΡΙΣΑ, έως και 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., όπως ανακοινώθηκε από το ΕΙΕΑΔ (www.eiead.gr).

ΠΡΟΣΟΧΗ: η παράταση αφορά ΜΟΝΟ τους/τις πρώην εργαζόμενους/ες της επιχείρησης, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από νέους/ες άνεργους/ες 15-29 ετών ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21/7/2017.

Για πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων των πρώην εργαζομένων του SM Λάρισα, απευθυνθείτε στο ΙΝΕ ΓΣΕ Θεσσαλίας, Τζαβέλα 4, 2410537489-90, thessaly@reg.inesee.gr

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας

3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα στον οποίο κύριος δικαιούχος να είναι ο συμμετέχων, με εμφανή τον “International Bank Account Number” ΙΒΑΝ

4. Βεβαίωση Χρονικού Διαστήματος Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης μετά την 01/07/2017 (για όσους δεν εργάζονται)

5. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (για όσους εργάζονται)

6. Αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα).

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) θα πιστοποιήσει αυτεπάγγελτα μέσω του αρμοδίου φορέα (ΟΑΕΔ) την υπαγωγή στην περίοδο αναφοράς του έργου των 557 πρώην εργαζόμενων της επιχείρησης με την επωνυμία: «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν ή αποστείλουν την αίτησή τους με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα 7 έως 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00 μμ.:

1) Αυτοπροσώπως, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), οδός Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Αρμόδια άτομα: Μαριάνθη Μπουλούμπαση, Σπυριδούλα Παπανδρέου, τηλ. 2410.537489/90.

2) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) σε φάκελο Α4, στην διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τζαβέλλα 4, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Ο φάκελος πρέπει επίσης, εκτός από τα στοιχεία αποστολής, να αναγράφει την ένδειξη: «EGF LARISA». Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη την αίτηση β) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι Αιτήσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς έως 21 Ιουλίου 2017 , οπότε και θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το ΕΙΕΑΔ και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που θα αποσταλούν.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: