Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης (ΚΩΔ. 4014)

12 Δεκεμβρίου 2017

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης την υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου επιστημονικού προσωπικού σε αυτοχρηματοδοτούμενες ή/και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ή έργα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (ΚΩΔ. 4014).

Σχετικά αρχεία