ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνει την υλοποίηση δύο εξ αποστάσεως εργαστηρίων πληροφόρησης  με τις εξής θεματικές: 1. «Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό Προφίλ στο LinkedIn» και 2. «Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ»

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους και θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

  1. «Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό Προφίλ στο LinkedIn»

Το εργαστήριο έχει ως στόχο να συγκροτήσουν οι συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πλατφόρμα LinkedIn, τις στρατηγικές σωστής συμπλήρωσης του προσωπικού τους προφίλ, τις δυνατότητες που έχουν για την ανάπτυξη ενός επαγγελματικού δικτύου, τις προοπτικές απορρόφησης στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

  1. «Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ»

Στο παρόν εργαστήριο παρέχεται στους συμμετέχοντες υποστήριξη και πληροφόρηση σχετικά με την ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων για εργασία και δίνονται οδηγίες ως προς τη χρήση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση σε κάποιον διαγωνισμό.

 

Α/Α Τίτλος Εργαστηρίου/ Ημερομηνία Ώρα Χώρος
1 Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό Προφίλ στο LinkedIn Πέμπτη

20/01/2022

11:00 – 13:00 Διαδικτυακά
2 Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ Πέμπτη

27/01/2022

11:00 -13:00 Διαδικτυακά

 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, τα Εργαστήρια θα επαναληφθούν σε σύντομη ημερομηνία.

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Η περίοδος των αιτήσεων έληξε

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».