ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Η Πλατφόρμα ΑΣΕΠ – Ινστιτούτο Εργασίας - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Η Πλατφόρμα ΑΣΕΠ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά, μέσω του Γραφείου Εργασιακής Συμβουλευτικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», ανακοινώνουν την υλοποίηση του εξ αποστάσεως εργαστηρίου πληροφόρησης/συμβουλευτικής με θέμα: «Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Η Πλατφόρμα ΑΣΕΠ

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ανέργους αλλά και σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για επαγγελματική κινητικότητα ή σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη και η πληροφόρηση των ατόμων ως προς τη χρήση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ προκειμένου να συμπληρώσουν το προφίλ τους στο Μητρώο του ΑΣΕΠ και να υποβάλλουν αίτηση σε κάποιον διαγωνισμό

 

Τίτλος Εργαστηρίου/ Ημερομηνία Ώρα Χώρος
Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Η Πλατφρόμα ΑΣΕΠ Τετάρτη

1/06/2022

10:00 – 12:00 Διαδικτυακά

 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, το Εργαστήριο θα επαναληφθεί σε σύντομη ημερομηνία.

Τα εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και η παρακολούθησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

 

 

Δ Η Λ Ω Σ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

 

*Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ-Ήπειρος)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».