Βίντεο της ημερίδας παρουσίασης της έρευνας «Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα»

23 Ιουνίου 2018

Δείτε τα βίντεο της ημερίδας παρουσίασης της έρευνας «Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα», από το CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη, στις 13 Ιουνίου 2018.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ