ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2017/003 GR/Attica retail», ΟΠΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “EGF/2017/003 GR/Attica retail» και κωδικό ΟΠΣ 5032901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας» όπως συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στόχο του έργου, αποτελεί η ενίσχυση και η παροχή υποστήριξης συνολικά στους επτακόσιους είκοσι πέντε (725) πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 και ειδικότερα στους :

 • 428 εργαζόμενoυς, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.» στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 EL11 – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki), EL12 – Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia), EL13 – Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia), EL14 – Θεσσαλία (Thessalia), EL21 – Ήπειρος (Ipeiros), EL23 – Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada), EL24 – Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada), EL25 – Πελοπόννησος (Peloponnisos), EL30 – Αττική (Attiki), EL42 – Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio), EL43 – Κρήτη (Kriti)
 • 42 εργαζόμενoυς, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • 37 εργαζόμενoυς, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • 29 εργαζόμενoυς, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • 49 εργαζόμενoυς, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • 56 εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «METRO AEBE», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • 33 εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • 23 εργαζόμενους, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «PET CITY ΑΕΒΕ», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
 • 28 εργαζόμενους,, που απολύθηκαν από την επιχείρηση «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL14 – Θεσσαλία (Thessalia).

Το  Έργο υλοποιείται υπό τη συνολική ευθύνη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.),  http://www.eiead.gr/, με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (εφεξής ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ-ΑπΚο) http://www.eye-ekt.gr έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού – Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω Έργου ανέρχεται σε 4.915.250,00 € και καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2. Ο προϋπολογισμός των ενεργειών που θα υλοποιήσει το ΕΙΑΕΔ με τους συμμετέχοντες φορείς στο πλαίσιο  της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.511.250,00 €.

Το Έργο έχει διάρκεια από  7 Νοεμβρίου 2018 έως 13 Ιουλίου 2019.

Οι ωφελούμενοι μέσω των Ενεργειών του Έργου, οι οποίες είναι:

 • Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», και
 • Η Ενέργεια Β «Κατάρτιση»

θα οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας ή καλύτερης και πιο σταθερής εργασίας καθώς και στην υποστήριξη της διαδικασίας για την εν δυνάμει άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της συμμετοχής στις ενέργειες  επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης/ εκπαίδευσης.

Oι  725 πρώην εργαζόμενοι, που απολύθηκαν κατά την περίοδο 19/4/2016 – 19/1/2017 από 9 εταιρίες λιανικού εμπορίου στην Αττική και σε 10 άλλες περιφέρειες της χώρας, θα επιλεγούν, βάση καθορισμένων κριτηρίων, μέσω της υποβολής αίτησης συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=464&Itemid=228&lang=el

Οι Ενέργειες του Έργου θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, και θα έχουν διάρκεια από 7 Νοεμβρίου 2018  έως και τις 13 Ιουλίου 2019.

Πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://www.eye-ekt.gr/(S(tnekdz454uvxoo450ft5h331))/eye/StaticPage.aspx?pagenb=54711

Υποβολή καταγγελιών / παραπόνων για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

http://www.eye-ekt.gr:8080/ContactFormApKO/

Σχετικά αρχεία – σύνδεσμοι

 • Περισσότερες πληροφορίες για τους πρώην εργαζόμενους εδώ

Προσκλήσεις

 

 

WordPress Video Lightbox Plugin