Υπηρεσία e-συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων

8 Δεκεμβρίου 2020

Η επί δεκαετία συνεχιζόμενη κρίση (οικονομική και πρόσφατα υγειονομική) έχει διαμορφώσει σε παγκόσμιο επίπεδο συνθήκες πρωτόγνωρες στον οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας μας, επηρεάζοντας πλέον και την ψυχολογία ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Το Ινστιτούτο Εργασίας / Γ.Σ.Ε.Ε., ως ερευνητικός φορέας του Συνδικαλιστικού Κινήματος στην Ελλάδα, αλλά και ως φορέας υλοποίησης των δράσεων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, έχει αναπτύξει και ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Εξ Αποστάσεως Παρέμβασης και Υποστήριξης, μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων, καλύπτοντας όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρωτοβουλίας, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεως επαγγελματικής συμβουλευτικής (e-Συμβουλευτική), οι οποίες είναι οργανωμένες με τη μορφή ατομικών εξ αποστάσεως συναντήσεων, κατόπιν ραντεβού του ενδιαφερόμενου με τον εξειδικευμένο σύμβουλο.

Οι υπηρεσίες e-Συμβουλευτικής αναπτύσσονται σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη e-Συμβουλευτική) και υποστηρίζονται τεχνικά από μία εκ των δημοφιλών διαδικτυακών πλατφορμών τηλεδιάσκεψης, την οποία μπορεί εύκολα να βρει κανείς και να εγκαταστήσει από το διαδίκτυο.

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες είναι οι ελάχιστες καθώς δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή λογισμικό, παρά ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με ηχεία και μικρόφωνο, σύνδεση στο internet ή smart phone ή tablet.

Η εξ αποστάσεως επαγγελματική συμβουλευτική, αποτελεί τη σύγχρονη τεχνολογική προσαρμογή της παραδοσιακής μεθόδου, καθώς δίνει τη δυνατότητα να μηδενιστούν οι αποστάσεις, υπερβαίνοντας γεωγραφικούς και λοιπούς περιορισμούς.

Με τον τρόπο αυτό, κάθε ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εξατομικευμένη υποστήριξη και ενδυνάμωση για επαγγελματική ανάπτυξη και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του κατά την αναζήτηση εργασίας.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της e-Συμβουλευτικής, τα στάδια και οι στόχοι προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ανέργου / εργαζόμενου και υπάρχει ευελιξία, τόσο ως προς τον αριθμό των συναντήσεων, όσο και ως προς την επιλογή των εργαλείων.

Η διαδικασία της e-Συμβουλευτικής συνδιαμορφώνεται με τους ωφελούμενους, απαντά στις εξατομικευμένες ανάγκες τους καθώς και στην κάλυψη των αιτημάτων τους.

Στόχοι της e-Συμβουλευτικής του  Δικτύου είναι:

  • Η προσωπική ενδυνάμωση και η επαγγελματική ανάπτυξη των ωφελουμένων,
  • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας,
  • Η κατανόηση των επαγγελματικών μεταβάσεων,
  • Η εκπαίδευση στις τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας,
  • Ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός (επανα)προσανατολισμός,
  • Διαχείριση άγχους και συναισθημάτων κατά την ένταξη όσο και παραμονή στην απασχόληση,
  • Η αναγνώριση και αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων στην αγορά εργασίας.